Produkt - „Na zakázku“


 

Doprava zdarma

Pro privátní zákazníky (B2C) při objednávce nad 1.000 Kč s DPH

Pro firemní zákazníky (B2B) při objednávce nad 1.500 Kč bez DPH

Kalkulátor průřezu přívodu k LED páskům

 • Délka LED pásku
 • mm
 • Příkon LED pásku
 • W/m
 • Délka segmentu pásku
 • mm
 • Napájecí napětí LED pásku
 • V
 • Délka přívodu "A"
 • m
 • Minimální průřez vodiče "A"
 • mm2
 • Délka přívodu "B"
 • m
 • Minimální průřez vodiče "B"
 • mm2
Chcete-li snížit průřez napájecího vodiče, napájejte pásek oboustranně ze strany A a B, a nebo použijte LED pásek na 24V.
+ + - - + + - - + - + -
Délka LED pásku (mm)
Délka přívodu A (m)
Napájecí napětí LED pásku (V)
Příkon LED pásku (W/m)
Minimální průřez vodiče A (mm²)
Délka segmentu pásku (mm)
Délka přívodu B (m)
Minimální průřez vodiče B (mm²)
Kalkulátor počítá s maximálním úbytkem napětí na přívodním vodiči 0,24 V u 12V pásku a 0,48 V u 24V pásku.

K čemu slouží konfigurátor?

Náš kalkulátor průřezu přívodů k LED páskům Vám pomůže rychle a snadno určit, jaký průřez přívodního kabelu použít pro optimální výkon Vašeho LED pásku.

Důsledky špatného přívodu

V případě, že není zvolený průřez přívodního vodiče dostačující, dojde k tomu, že na začátku LED pásku nebude napájecí napětí 12 nebo 24 V, ale bude například o 1 – 3 V nižší. V takovém případě světelný výkon může poklesnou o desítky procent.

  Příklad pro 12 V pásek:
 • Správně zvolený průřez:
  Úbytek na přívodu max. 0,2 V, což je zanedbatelná hodnota. Na vstupu LED pásku je 11,8 V a pásek svítí téměř na 100 %.
 • Špatně zvolený průřez:
  Dlouhý vodič s malým průřezem – úbytek na přívodu např. 3 V. Na vstupu LED pásku je 9 V a pásek svítí pouze na 30 %.
Řešení

Pokud Vám vyjde minimální vyžadovaný průřez přívodních vodičů příliš velký, existují tyto možnosti, jak ho snížit:

 • Použijte oboustranné napájení místo jednostranného – průřez vyjde poloviční.
 • Použijte oboustranné napájení místo jednostranného – průřez vyjde poloviční.
 • Použijte LED pásky s nižším výkonem.
 • Zkraťte celkovou délku LED pásku/rozdělte na více úseků s vlastními přívody.

S řešením Vám pomůže náš konfigurátor!

Co je to úbytek napětí na přívodu a čím je způsoben?

LED pásek je napájen nízkým napětím 12 nebo 24 V, které mu dodává napájecí zdroj. LED pásek je s napájecím zdrojem spojen přívodním kabelem.

Vlastností všech materiálů, a tedy i přívodních kabelů, je, že kladou průchodu proudu nějaký odpor. Při průchodu proudu tak odpor způsobuje vznik úbytku napětí, který se pak od celkového napětí zdroje odečítá. Napětí na vstupu LED pásku je tedy vždy o úbytek na přívodu nižší.

  Pro přívodní kabely platí:
 • Čím delší kabel mezi LED páskem a zdrojem je, tím je úbytek vyšší.
 • Čím větší průřez vodič má, tím nižší úbytek napětí na něm vznikne.